Pola

Kocięta

Miot P

Podstawą rezerwacji kociaka jest wpłata połowy uzgodnionej ceny. Jeżeli zakup kociątka nie dochodzi do skutku z winy nabywcy, wpłacona kwota przepada w całości. Jeżeli zakup wybranego kociaka nie dochodzi do skutku z przyczyn niezależnych od hodowcy, nabywcy przysługuje prawo wyboru innego kociątka lub zwrot wpłaconej sumy. Istnieje możliwość dowiezienia kotka do nowego domu.